Puutarha

koko 8000 neliötä

Laaksoa ja kalliomaastoa

Noin 1/3 tontista on luonnonvaraista kalliomaastoa katajineen. kanervakasvustoineen, puolukka- ja mustikka varpuineen.

Rodoja ja havurinteitä

Rodolaakso on yksi merkittävä osa puutarhaa. Vastapainona on paljon ikivihreää havukasvillisuutta.