Kirjat

Kotikikrja  on kirjoitettu yrityksen nimissä. Tilaaja Huoneistokeskus Oy. Kustantajat Sarmala Oy/Rakennusalan kustantajat RAK. Ulkoasu Jarkko Nikkanen. Gummerus kirjapaino Jyväskylä.

Kotiikirja oli ensimmäiseni. Taustaa sille antoi liki 20 vuotta kiiteistönvälitysalan kehittäjänä lähinnä markkinointijohtajan rolissa.  Luovuus on minulle tärkeä. Onneksi työssäni  oli siihen mahdollisuus, kun kumppaninani oli yritysten kehittämiseen sitoutunutta yritysjohtoa. Ilman tätä HUOM!-tavaramerkki ei olisi saavuttanut sitä tunnettuutta, minkä se sai. Ei myöskään Kiinteistömaailma olisi saanut 1990-laman kurimuksessa perustaa, joka johti sen nykyiseen tunnettuuteen. Monet ideat haluttiin tuolloin tehdä naurunalaiseksi; katutason toimitilat, asuntojen valokuvat näyteikkunoissa ja tiedotustilaisuudet lehdistölle. Pystyimme yhdessä murtamaan nuo ennakkoasenteet. 

Olen ylpeä, että olen voinut antaa  kiinteistönvälitysalan kehitykselle merkittävän panokseni franchising-toimintaa myöten. Viimemainittu koski lähnnä Kiinteistömaailmaa.

Pienet kuvakirjat.

Pitän tätä tapaa hyvänä koota kuvakirjoja jälkikasvulleni. Mieluummin näin kuin tietsikalla pilvess tai jopa kenkälaatikoissa.

Pirskahduksia | purkauksia on runokirja vuosien 1983-2016 varrelta. Nämä lukuisat kirjani on koottu ja painettu Ifolorissa.

Lyriikkaani olen silloin tällöin esittänyt lavastagena .. Ison Omenan kirjastossa. 

Sadan vuoden saatto (2011)                                                        Kustantaja Mediapinta 2011, taitto R.Penttinen.                             Elämää tsaarinvallan ajoilta nykypäiviin on tarina, jossa inhimillinen kärsimys ja tuska vuorottelevat onnen hetkien ja onnellisuuden kanssa. Kaiken traagisuuden keskellä kukkii myös karjalainen huumori. 

Kyseessä on osin perhehistoria, jossa useiden vastoinkäymistenkin ohella sivutaan sekä maamme taidehistoriaa että toisen maailmansodan maininkeja. Historia, taide, humanismi, perhe ja huumori. Sanoja, jotka koen läheisiksi. Toisiinsa liittyen tai toisistaan riippumatta. 

Kirjassani Sadan vuoden saatto halusin peilata mennyttä ja löytää yhteinen nimittäjä selviytymiselle ja uudistumiselle kaaostenkin jälkeen. 

Kirjoittamiselle antoi viime vuosisata hyvät eväät vanhempieni kokemusten myötä, kun sodat ja aika veivät kaiken.  Apunani oli perheen kuva-arkistot ja sota-aikojen kirjeenvaihto sekä lukuisat haastattelut.  

Tämä kirja on kunnianosoitus vanhempieni ohella menneille sukupolville - sitkeydelle, kasvulle ja selviytymiselle.  Kirjan tarkoituksena on siirtää tätä aikalaishistoriaa myös jälkikasvulleni. 

Toivotan antoisia lukuhetkiä kirjani parissa. 


PS. TAUSTAA:

Koulutukseltani olen MAT, MJD. Olen karjalaistaustaianen, asunut yli puoli vuosisataa Helsingissä ja nykyisin Espoossa tai vapaa-ajan asunnollani Kirkkonummella. Siellä olen rakentanut, osin jopa omin käsin,  arkkitehtonisesti merkittävän kiinteistön laajoine puutarhoineen. Rakennetun ympäristön suunittelu: arkkitehti Juha Huuhtanen. 

Rakennusinnostukseni myötä pieni 60 neliön mökki kasvoi laajaksi kiinteistökokonaisuudeksi. Nyt tämä Villa Mårbacka, ympäröivä pihapiiri ja laajahko puutarha Jatulinkallion kainalossa voi  tarjota  haluttaessa yleisölle  kulttuurielämyksiä  vuoden 2022 Mårbacka Experience- tapaan.